Nyheter

KGI: Ny Apple Watch med 15% större skärm

KGI som ofta har har rätt när det kom­mer till ryk­ten påstår att Apple Watch Series 4 kom­mer att ha en 15% större skärm, bät­tre bat­ter­i­tid, för­bät­trade hälsofunktioner/sensorer.

Dom säger även att chas­sit inte nöd­vändigtvis behöver bli större, men att den nya klock­an kom­ma vara lite tunnare än tidi­gare mod­eller. KGI anser att en kom­bi­na­tion av en trendi­gare design, nya sen­sor­er och sänkn­ing av pris­er­na på äldre mod­eller kom­mer att leda till ökad försäljn­ing. Enligt deras analyser kom­mer Apple säl­ja mel­lan 22–24 miljon­er Apple Watch-klock­or under 2018, en ökn­ing med unge­fär 30% jäm­fört med året innan.

Det­ta är långt ifrån det sista vi hör om Apple Watch Series 4 som med störs­ta san­no­likhet kom­mer att pre­sen­teras i höst vid deras event.

Via 9to5Mac

Kommentarer