Nyheter

Kinas regering tvingar Apple ta bort appar

No more podcasts for you!

Det är strikt i Kina, nu får kine­ser­na inte ens lyssna på pod­cast län­gre. Den kine­siska regerin­gen har sagt åt Apple på skarpen och bett dem ta bort ännu en pod­castapp från App Store.

Det är den pop­ulära pod­castap­pen Pock­et Casts som är senast i redan av appar Kinas regering inte vill ha något att göra med. Tidi­gare har de även tag­it bort pod­castap­pen Cas­tro som sägs ha stått för 10% av pod­castlyssnan­det i Kina.

De anser att pod­castap­par kan använ­das för att kom­ma i kon­takt med sådant som är för­b­judet i Kina. Apple har inte kom­menter­at det­ta med vad det är för innehål som är för­b­judet. Däre­mot kom­menter­ade Pock­et Casts beslutet på Twit­ter:

“We believe pod­cast­ing is and should remain an open medi­um, free of gov­ern­ment cen­sor­ship”

Via: 99mac

Kommentarer