Android

Klarna har nu stöd för Google Pay

Betala kontaktlöst

För ett par månad­er sedan gjorde Klar­na mån­ga Apple-använ­dare gla­da när de lanser­ade stöd för Apple Pay med Klar­nas egna betalko­rt och nu är det dags för Google Pay.

Tjän­sten är upp­byg­gd pre­cis som för Apple Pay och det går att kop­pla sitt van­li­ga bankko­rt till Klar­na så kom­mer dras pen­gar­na automa­tiskt efter 2–3 dagar. Har du idag Danske Bank, Nordea eller Läns­försäkringar så är Klar­nas lös­ning inte lönt att spana in. Men om din bank ännu inte har stöd för Google Pay så är det ett bra alter­na­tiv tills din bank lanser­ar stöd.

Vi på Teknikveck­an har använt Klar­nas tjänst ihop med Apple Pay ett par månad­er och det är egentli­gen två nack­de­lar med tjän­sten. Dels så dras inte pen­gar­na direkt från vårat kon­to utan det tar 2–3 dagar och dels så syns det inte vad som är köpt på vårat kontout­drag. Går man in på sin inter­net­bank så står bara belop­pet och Klar­na som namn. Det­ta ställer till det en aning om man använ­der någon ekonomitjänst för att hål­la koll på sina utgifter.

Via Swe­droid

Käl­la: Klar­na

Kommentarer