Apple

Konceptvideo på helt ny design av MacBook Pro

Sweet dreams are made of this

Det var tidi­gare vi skrev om att ana­lytik­ern Ming-Chi Kuo spådde att Apple kom­mer lansera en Mac­Book Pro 16 eller 16,5 tum med helt ny design. Det dröjde inte lång tid innan vi hade en kon­ceptvideo på halsen. Det är Vik­tor Kadar som vis­ar sin vision av hur en framti­da Mac­Book Pro skulle kun­na se ut. Nu ser Vik­tor ut att ha arbe­tat på det här ett tag och dator­erna som han ”tag­it fram” är på 13 och 15 tum.

I videon får vi se en Mac­Book Pro helt utan kan­ter med run­dade hörn. Näs­tan som en iPad Pro 2018 fast med en alu­mini­umkropp till. Något som vi hop­pas kom­mer leta sig in i Apples bär­bara sor­ti­ment är FaceID. I Vik­tors kon­cept så är FaceID gömt bakom skär­men. Kanske öns­ketänkande men den som lever får se.

Enligt hem­si­dan där han lagt upp pro­jek­tet så är speci­fika­tion­er­na fan­tastiska men något som kanske är mer verk­lighet­stro­get är ett nytt tan­gent­bord för Mac­Book Pron. Apple har försökt att rev­o­lu­tion­era tan­gent­bor­den på sina lap­tops under de senaste åren. Något som har tag­its emot med blandade känslor.

Via: 9to5mac

Vik­tor Kadars kon­cept

Kommentarer