Nyheter

Körde farligt nära buss för att koppla upp på WiFi

The Struggle is Real

Ett säll­skap som hade glömt kart­bo­ken hem­ma använ­da sig av tele­fo­nens inbyg­g­da GPS för att hit­ta vägen. Tyvärr drab­bades de av att data­trafiken tog slut mitt på vägen och för att lösa det hela körde de farligt nära en buss för att kop­pla upp sig på det trådlösa nätver­ket som bussen har.

Det var på E4:an norr om Hudiksvall som polisen stop­pade bilen efter att den kört efter bussen en län­gre sträc­ka. Polisen berät­tar att föraren var högst med­veten om sin farli­ga körn­ing och polisen valde att visa säll­skapet på rätt väg.

Via: OmniKäl­la:Sveriges Radio

Kommentarer