Nyheter

Korrigering av artikel

Vi skrev tidi­gare om att Mac­Book Pro 17′”-köpare som beställt SSD-upp­graderin­gen (det vill säga bytt ut hård­disken mot flash­minne) fått kom­pen­sa­tion av Apple för förse­nad lever­ans. 

Det­ta visade sig inte vara helt kor­rekt. Se den upp­dat­er­ade artikeln för mer infor­ma­tion.

Kommentarer