Nyheter

Kraftfull laddning från Satechi

100W PD med GaN

Sat­e­chis lad­dare ersät­ter flera av våra originalladdare.

I bör­jan av tiden fanns det endast svar­ta klumpar för att lad­da våra pro­duk­ter. Apple ändrade det här genom att ska­pa en snygg lad­dare som vi inte skämdes för att ploc­ka fram ur vår datorväska.
Men sen har det stått still ett bra tag. Sto­ra svar­ta klumpar har fort­satt att domin­era mark­naden och oftast är det endast en utgång per lad­dare. Men nu bör­jar det röra på sig. Sat­e­chi har lanser­at en snygg, liten lad­dare med flera utgångar.

satechis GaN

Sat­e­chis lad­dare är snyg­gt sil­ver­fär­gad, eller rymd­grå som vi säger i andra sam­man­hang. Med endast en diskret liten blå diod som mark­er­ar att den är inkop­plad. Stor­leken på den är endast 9.53 x 6.35 x 3.18 cm och klockar in på endast 318 gram.
Med tre utgån­gar så är vi myck­et nöj­da med att två av utgån­gar­na är USB‑C. Den tred­je är en USB‑A och än hur myck­et vi vill läm­na USB‑A i det förgångna så har vi fort­farande enheter med pro­pri­etära lad­d­k­ablar som inte än gått över till USB‑C.

 

satechi NaNsatechi NaNsatechi NaN

Kraften som den här lad­daren lev­er­erar är hela 100W. Det är ordentlig med kräm för att hål­la vår dator lad­dad + en eller två tele­fon­er. Behöver vi 100W så får vi hål­la oss till bara en av USB‑C utgån­gar­na. Använ­der vi båda USB‑C utgån­gar­na så får vi 60W i ena och 30W i andra. Och för enheter som tar Pow­er Deliv­ery så klarar Sat­e­chis lad­dare även av det­ta. Den sista tred­je utgån­gen med USB‑A lev­er­erar 12W och går att använ­da sam­tidigt som vi använ­der 100W via en av USB‑C utgån­gar­na. Även om lad­daren är liten, snygg och klarar av att lev­er­era 100W PD så blir den inte näm­n­värt varm av det job­ba timme in och timme ut.

GaN är svaret på hur Sat­e­chi lyck­ats med att ska­pa en liten lad­dare med myck­et kraft och min­dre värmeutveck­ling. GaN står för Gal­li­um­ni­trid och har myck­et min­dre värmeutveck­ling än vad kisel som van­ligtvis används i lad­dare har.

SAMMANFATTNING OCH BETYG

En lad­dare som både är snygg, liten och kraft­full, 100W och 3 utgån­gar. Två USB‑C med PD och en USB‑A med 12W

Teknikveckan rekommenderar

Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
Funk­tion 5/5
Design: 4/5
Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
Total­be­tyg 4/5

PLUS

 • Snygg.
 • Liten.
 • 100W.
 • Kan lad­da tre enheter samtidigt.

MINUS

 • Går inte att stän­ga av lys­dio­den (men måla över den går bra).
 • En adapter för att sät­ta den direkt i väggut­taget hade var­it trevligt.

DETALJER

 • Bredd 9.53 cm
 • Djup 6.35 cm
 • Höjd 3.18 cm
 • Vikt 318 g
 • GaN-teknik
 • 2x USB‑C PD
 • 1x USB-A-port
 • Sky­dd mot över­het­tning, över­ström, över­spän­ning, över­be­last­ning och kortslutning

Cir­ka pris är 849 kro­nor hos Lifestyle Store

Recension: Satechi 100W GaN PD

Betyg: 4 / 5

Kommentarer