Recensioner

Kraftfull Satechi-reseladdare för alla dina enheter

Nästan ett krav för att få resa

Sat­e­chi 75W Dual USB‑C and USB‑A PD Trav­el Charg­er har ett bety­dligt roli­gare använd­ning­som­råde än dess namn.

Hade det inte var­it trevligt med en pro­dukt som kan lad­da din dator, din mobil samt några enheter till sam­tidigt men utan att vara för klumpig — för var­för ha med en lad­dare per enhet. Allt som behövs är rejält med ström på minst en port och inte allt för pjåkigt med kräm på övri­ga.

Hade det fun­nits så bor­de den byta ut alla klumpi­ga dator­lad­dare i väskan omedel­bums.

Satechi 75W Dual USB-C and USB-A PD Travel Charger med mobiler, sladdar och högtalare inkopplade

Och tit­ta, den finns ju! Vi har provat ”Sat­e­chi 75W Dual USB‑C and USB‑A PD Trav­el Charg­er” och vi vill häv­da att det är ett helt självk­lart köp. Den kostar inte mer än än en van­lig dator­lad­dare, den är inte större än en van­lig dator­lad­dare och den lad­dar med 60 W via USB‑C. Vidare har den ytterli­gare en USB-C-utgång som ger 18 W via PD samt två USB-A-utgån­gar som mys­lad­dar dina enheter med 12 W.

Det är mer än dubbelt så myck­et som lad­dar­na som föl­jer med van­li­ga iPhones ger. Dock är det max 12 W sam­tidigt så kop­plar du in två enheter blir det delad kär­lek.

I sann Sat­e­chi-anda är desig­nen inte så pjåkig heller med sitt rymd­gråa och svar­ta utseende. Ström­slad­den in i lad­daren är en helt van­lig appa­ratk­a­bel så skaf­fa en brit­tisk och amerikan­sk sladd så upp­står aldrig prob­lemet med vilken enhet du behöver lad­da igen.

Snart släpps även en vari­ant med totalt 108 W vilket ger 90 W på ena USB-C-porten och priset för den är runt 900 kro­nor.

Lad­d­k­ablar ingår ej och alla kablar klarar inte så myck­et ström som den­na ger, men om du använ­der datorns med­föl­jande USB-C-kabel eller köper Sat­e­chis egna kan du vara säk­er på att det funger­ar bra.

Det finns heller inget som hin­drar dig att använ­da den som huvud­lad­dare på kon­toret eller hem­ma.

Sammanfattning och betyg

Aldrig har det var­it så lätt att göra en recen­sion, den här pro­duk­ten bör alla köpa och därmed bas­ta.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5.
 • Funk­tion 5/5.
 • Design: 4/5.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 5/5.
 • Instal­la­tion 5/5.

Total­be­tyg 5/5

Plus

 • Lad­dar upp till fyra enheter sam­tidigt av varierande slag och behov.
 • Snygg.
 • Liten och smidig.

Minus

 • Ingen snab­bladdning över USB‑A

 

Teknikveckan rekommenderar starkt

Detaljer

 • Anslut­ning: USB‑C, USB‑A, Appa­ratk­a­bel in i väggen
 • Färg­er: Svart/Grå
 • Pris: 750 kr.
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer