Nyheter

Kriget om elscootrar tätnar i Stockholm

Lime förbereder sig för den svenska marknaden

Under­teck­nad har i unge­fär en månad sneglat nyfiket på alla elscootrar som står utplac­er­ade över­allt i Stock­holms inner­stad och igår kunde jag inte hål­la mig län­gre och var tvun­gen att tes­ta den nya uthyrningstjänsten.

Bolaget som har plac­er­at ut dessa elscootrar het­er VOI och dessa elscootrar kan hyras av vem som helst genom att lad­da ned deras app och reg­istr­era sig. När reg­istrerin­gen är klar ser du på en kar­ta i realtid vart det finns en scoot­er att låna. När du står bred­vid scootern tryck­er du på Ride i appen och får sedan scan­na en kod som finns på ramen — sen är det bara att åka iväg.

När du har nått din des­ti­na­tion park­er­ar du scootern på ett lämpligt ställe och klickar på avs­lu­ta i appen och sedan är det klart. Det är ett förvå­nans­värt smidigt, roligt och bil­ligt sätt att snabbt ta sig fram i den trafik­tä­ta Stockholmstrafiken.

VOI har fun­nits i Stock­holm i unge­fär en månad men nu kom­mer bolaget att få konkur­rens då det Amerikan­s­ka före­taget Lime planer­ar att äntra den sven­s­ka mark­naden då det har dykt upp annonser på Face­book där bolaget sök­er så kallade juicers. En juicers uppgift är att åka runt i Stock­holm och ploc­ka upp elscootrar som har slut på bat­teri och sedan lad­da upp dessa igen och sedan plac­era ut dessa i stan igen.

Lime är sto­ra i USA och har även Uber som delä­gare och har en rad andra tun­ga invester­are i ryggen så konkur­rensen om kun­der­na kom­mer nog bli sten­hård. När Lime kom­mer att lansera sina scootrar framgår inte men det kom­mer nog inte drö­ja allt för länge innan vi även ser dessa run­tomkring på Stock­holms gator.

Kommentarer