Recensioner

Ladda Apple Watch på språng

Och en iPhone eller två

I kam­pan mot att slip­pa slä­pa med sig allt för mån­ga oli­ka pro­duk­ter kom­mer Alag­ic med sin lös­ning.

Det här är power­banken för de där tillfäl­lena då vi vill pac­ka lätt för en kortare tur men vi vet att en laddning på varken mobil eller kloc­ka kom­mer hål­la.

När Power­banks ska packas ner så är det oftast att det ska med en extra sladd ock­så. Om det även är så att vi behöver lad­da vår Apple Watch så ska det med en speci­fik sladd för det ock­så. Plöt­sligt så blev det ingen liten pack­n­ing län­gre.

Alog­ic har löst det här genom att göra en power­bank med 3 in 1 med en Light­ningk­a­bel som sit­ter fast i power­banken och att ha en inte­gr­erad Apple Watch lad­dare direkt på power­banken. Power­banken huser­ar 6700mAh vilket räck­er till att lad­da en Apple Watch 6 gånger eller att lad­da upp en iPhone 2 gånger.

Apple Watch Charger power bank

Men utöver MFi cer­ti­fier­ing från Apple gäl­lande Light­ning och Mag­netisk Apple Watch lad­dare så finns det en USB utgång för att kun­na lad­da de där andra sak­er­na. Med power­banken så föl­jer det med en sladd från Alog­ic som har USB‑A i ena änden och micro-USB med USB‑C adapter i andra änden.

Apple Watch Charger power bank

Var­för micro-USB? Jo för att power­banken lad­das med just micro-USB vilket först kan tyckas dumt då allt är på väg att gå över till USB‑C. Men så länge den lil­la med­föl­jande kabeln är med så kan vi allt­så lad­da allt vi behöver med den här. Light­ning, Apple Watch, USB‑C, micro-USB.

När vi inte använ­der light­ningk­a­beln så fäster vi den på bak­si­dan av power­banken och den ska­par då en ögla. Om det är för att fäst i våra byx­hyl­sor är oklart. Den upplevs inte sit­ta fast så hårt att vi har vågat göra det och läm­na den så.

Apple Watch Charger power bank

Sammanfattning:

En power­bank på 6700mAh som lad­dar med inbyg­gd light­ningk­a­bel, Mag­netisk Apple Watch lad­dare, med­föl­jer kabel för att lad­da med micro-USB och USB‑C.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 3/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
 • Total­be­tyg 3,5/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Smidig form­fak­tor
 • Mån­ga kon­tak­t­typer

MINUS

 • Priset för att slip­pa ha med sig en sladd att lad­da Apple Watch

SPECIFIKATIONER

 • Ingång: Micro USB-honkon­takt x 1
 • Utgång: Apple Watch mag­netiska laddningsmod­ul x 1 | Inte­gr­erad Light­ning-kabel x 1 | USB-A-honkon­takt x 1
 • Power­bank kapacitet: 6700 mAh
 • Antal utgån­gar: Trip­pe­lut­gån­gar
 • Pris: Ca 999 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

 

 

 

Kommentarer