Android

Långsam död för Google Play Music

YouTube Music ersätter

Google vill verk­li­gen att YouTube Music skall bli en grej. Nu ersät­ter man Google Play Music med YouTube Music som förin­staller­ad app på Android-tele­fon­er­na.

Vad som hän­der med tjän­sten i övrigt åter­står att se men Google har aldrig haft prob­lem att . ha ihjäl sina älsklin­gar.

Antagli­gen ser man YouTube Music som ett bät­tre varumärke att häv­da sig mot Spo­ti­fy och Apple Music med tanke på YouTubes genom­slagskraft. Den störs­ta USP:en är att de fles­ta låtar även kom­mer som video.

YouTube Music kostar inget med reklam och 99 kro­nor utan. För famil­jer med upp till 5 medlem­mar är kostanden 149 kro­nor och stu­den­ter kom­mer undan med 49 kro­nor.

Via Engad­get.

 

Kommentarer