Recensioner
Foto: Peter Esse

Låt oss ge högsta betyg till en plastbox — CableBox från Bluelounge

Så enkel, löser så mycket

BlueLounge Cable­Box är lite som en toalettstol. Desig­nen blev rätt från bör­jan och träde­tal­jer är aldrig rätt. Den är inte heller det roli­gaste köpet men det blir rätt tråkigt när all skit lig­ger på gol­vet.

En massa kablar huller om buller på golvet.

Upp­draget är enkelt, sam­la din gren­dosa och kablar­na som går in. Det kan göras på två sätt, anti­n­gen försö­ka hän­ga upp allt under skrivbor­det medelst annalka­nde ryg­gskott som resul­tat eller göm­ma dem syn­ligt i en box. Cable­Box från BlueLounge är orig­i­nalet, en låda i flam­sky­d­dad plast.

En Cablebox från Bluelounge utan lock på med kablarna inuti boxen.

En gren­dosa med sex kon­tak­ter går i utan prob­lem. Även vår som har kon­tak­ter­na par­al­lellt. Det enda prob­lemet blev Mac­Book Pro 87 W‑laddaren som vi fick läg­ga lite på sniskan för att kabeln inte skulle böjas mot taket.

Rent och fint på golvet med kablarna inuti den blåa CableBoxen.

Den blåa fär­gen blev överaskande trevligt mot vårt gråa golv, den finns ock­så i svart, vit och mörk beige. Priset lan­dar runt 200 till 300 kro­nor.

SAMMANFATTNING:
En box, som göm­mer kablar och inte brin­ner till rim­ligt pris.

Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
Funk­tion 5/5
Design: 5/5
Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
Instal­la­tion 5/5
Total­be­tyg 5/5

Teknikveckan rekommenderar starkt

PLUS

  • Lös­er kabel­här­van med bravur.
  • Orig­i­nalet.
  • Känns inte bil­lig (men det är den ju inte heller)

MINUS

  • Begrän­sat med färg­er. Var är min limegrö­na?

DETALJER

  • Färg: Vit, svart, blå, beige.
  • Stor­lek: Finns ock­så i en min­dre for­mat för 199 kr.
  • Pris: Ca 299 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer