Hobby

LEGO ger oss mer Vänner

Fler vänner?

LEGO lig­ger inte på lat­si­dan när det kom­mer till samar­beten och mer avancer­ade byggen för oss som fyllt 18 år — nu kom­mer andra setet från Vänner.

LEGO har tidi­gare gett oss cafét Cen­tral Perk (#21319) från vän­nerse­rien och nu kom­mer ock­så Lägen­heter­na från Vän­ner (#10292). Det nya setet består av Joey och Chan­dlers samt Mon­i­ca och Rachels lägen­heter till­sam­mans med en liten trapp-del som vi kan sam­man­fo­ga dessa med. I asken får vi 2048 bitar, 7 fig­ur­er och en mas­sa his­to­ri­er och min­nen från serien.

Göm­da i byg­gna­tio­nen hit­tar vi Phoebes hem­s­ka Gladys-tavla, de klas­siska La-Z-Boys-fotöl­jer­na, flera thanks giv­ing-min­nen, när Ross eldar upp Phoebes dock­hus, chop­stick-pin­nen för att se om ´ugly naked guy´ är vid liv och den stul­na cheese­cak­en i trap­puppgån­gen. Till­sam­mans med detal­jer som den snyg­ga keramikhun­den och ´The Chick and The Duck´. Som Vän­ner­fans går vi verk­li­gen igång på detta.

Förs­ta juni lanseras setet, men för den som är VIP-medlem finns den att bestäl­la från 19 maj på LEGOs hem­si­da till en pris­lapp på 1899 kro­nor — om en vec­ka med andra ord!

Via: LEGO.

Kommentarer