Apple

LG TV får stöd för HomeKit och Airplay 2 i mitten av 2019

Hey Siri, spola fram lite tack.

LG har gått ut med ett pressmed­de­lande och säger nu att både Home­K­it och Air­Play 2 kom­mer kom­ma som en upp­da­ter­ing till deras tv-appa­rater i mit­ten av 2019. En så kallad ”mid-year” upp­da­ter­ing,

Med Home­K­it och Air­Play 2 kom­m­mer vi kun­na ström­ma video och ljud till TVn och stän­ga av och sät­ta på TVn via Apples Hem.app sam­tidigt som det går att styra myck­et av input, volym och annat smått och gott direkt från iOS kon­troll­cen­ter.

De som har en LGtv från 2019 kom­mer även att få en upp­da­ter­ing till sina tv-appa­rater som adder­ar Ama­zons Alexa.

”2019 LG TV own­ers can also expect to receive a firmware update that will add Ama­zon Alexa sup­port to com­ple­ment Google Assis­tant which is includ­ed out of the box, mak­ing LG the only TV brand to pro­vide sup­port for both lead­ing AI plat­forms with­out the need for addi­tion­al hard­ware,”

Så fort iOS 12.2 är ute från beta så kom­mer tillverkare att kun­na läg­ga till Home­K­it och Air­Play 2 till sina tv-appa­rater. LG har valt att bara läg­ga till det­ta för sina tv-appa­rater från 2019 medan andra tillverkare som Sam­sung har valt att även låta sina kun­der som köpt tv-appa­rater från dem under de senare åren få nju­ta av framti­den genom att även upp­dat­era den äldre pro­duk­tlin­jen.

https://teknikveckan.com/nyheter/dessa-funktioner-kommer-homekit-till-tv-apparater-att-fa/

Via: AppleIn­sid­er

Käl­la: LG Pressmed­de­lande

Kommentarer