Smarta Hem

Lifx visar upp lightstrips för teven

Bakom teven då

Lifx som får ses lite som en utmanare till Hue lanser­ar light­strips som är tänkt att ha bakom teven och som skall ge sken av att teven har ambi­light.

Nam­net är Z TV och vi skriv­er sken för det framgår inte om de fak­tiskt är upp­kop­plade mot teven och i så fall hur. Vår giss­ning är att det hand­lar om att den ager­ar på egen hand men att vi kan anpas­sa var det är för typ av film eller tv-mate­r­i­al vi tit­tar på.

Lifx alla lam­por är kom­pat­i­bla med Apple Home­K­it, Alexa och Google Home.

LIFXZ Strip Piece

Lanser­ing sker i novem­ber och priset lan­dar på runt 700 kro­nor.

Och vi vet att Lifx egentli­gen var före Hue, men if you snooze you lose (eller hade ett gigan­tiskt ned­er­länd­skt moder­bo­lag bakom sig)

[highlight]Annons: Köp dina Lifx-pro­duk­ter hos Web­hallen.[/highlight]

Kommentarer