Nyheter

Lime Scooters lanserar designhjälm

På Paris modervecka

Idag öpp­nar elscooter­bo­laget Lime sin dig­i­ta­la pop up-butik för sina spe­cialdes­ig­nade hjäl­mar.

Under 24 tim­mar kom­mer vi kun­na köpa hjäl­mar som förhopp­n­ingsvis pas­sar även den mest modemed­vet­na.

För när du ansluter till Lime förs­ta gån­gen är hjälm ett krav. Troli­gen är det färre som fak­tiskt använ­der det i prak­tiken av flera oli­ka anled­ningar. Att då ta fram en som inte ser ut som en påse skrid­sko är helt klart en fördel. Dessu­tom går den att göra min­dre så den får plats i väskan.

Butiken öpp­nas 20.00 på adressen lime.closca.com.

Kommentarer