Recensioner

Logitech MX Master 3 — allt vi gått och väntat på

Och så ett tangentbord

Skall vi definiera flag­gskepp inom möss är det Log­itechs MX Mas­ter-serie det förs­ta vi tänker på. Bas­tan­ta sak­er med snab­ba scroll­hjul som gör att vi kan scrol­la igenom ett Excel-doku­ment på några sekun­der (om behovet skulle upp­stå).  Men fram­förallt ergono­mi, mån­ga knap­par, mate­ri­al­val och design. Scroll­hjulet är exem­pelvis i ros­t­fritt stol.

Det vi sak­nat har i prin­cip var­it USB‑C. Micro-USB-nådens år 2019 gör ingen glad.

Med Logi MX Mas­ter 3 är nu det prob­lemet löst och den tar allt från föregån­garen och gör det bät­tre, mer pre­mi­um helt enkelt. Men kostar det så smakar det. Priset i Sverige är 1300 kro­nor

Då har de ersatt det mekaniska sys­temet för scroll­hjulet med ett elek­tro­mag­netiskt. Vidare är det numera gjort i ros­t­fritt stål.

Bat­teri­et varar i när­mare ett kvar­tal och skulle det ta slut medan du har akut excelscrol­lande att göra tar det tre minut­er att lad­da så det håller en dag.

MX Keys

Ihop med musen kom­mer även MX Keys som är ett tan­gent­bord i sam­ma mörk­gråa nyans som vi kan köpa Macar i. MX Keys har både Mac- och Win­dows-tan­gen­ter utmark­er­ade och lirar bra ihop med båda sys­te­men. Vi kan pre­cis som med musen använ­da blå­tand eller Log­itechs don­gel. På våra tester har vi märkt att på Mac så funger­ar Blue­tooth allde­les utmärkt medan Win­dows-datorn mår bäst av don­gel.

Både mus och tan­gent­bord kan kop­plas till tre dator­er eller andra enheter och växla mel­lan dem via knap­par på tan­gent­bor­det och under musen. Vi hade önskat att knap­par­na på musen hade var­it på sidan i stäl­let för enklare växling.

Gillar du lite mer plat­ta tan­gent­bord likt Apples så kom­mer du äls­ka det­ta ännu mer. Vidare är det bak­grunds­belyst och vi kom­mer aldrig kun­na gå till­ba­ka till något annat när vi väl upplevt det. Mate­ri­al­valet är vis­serli­gen plast men känns myck­et gedi­gen och har en härlig tyn­gd till sig.

Även MX Keys går på 1300 kro­nor och lanseras ihop med musen i okto­ber.

https://youtube.com/watch?v=zXY3d7gv7J4

[highlight]Annons: För­bo­ka MX Mas­ter 3 och MX Keys hos Webhallen.[/highlight]

Kommentarer