Video

Lucka 22 — Ja det är en dator!

Redan nu kan vi avs­lö­ja att det lig­ger en dator och ruvar bakom luc­ka 22 — men vilken dator då undrar ni? Ja en lite annor­lun­da sak, kom­mentera gär­na vad ni skulle kun­na använ­da den till!

För att vara med och tävla behöver du fyl­la i for­muläret samt prenu­mer­era på vår YouTube-kanal.

Tävlingsre­gler.

Kommentarer