Video

Lucka 24 — Massvis med klappar!

Inte många timmar kvar till dragningen nu!

Så var det julafton och vi slår på stort med hela fyra klap­par i en luc­ka. Om några tim­mar är det utdel­ning så prenu­mer­era och fyll i dina uppgifter i vårt for­mulär för att vara med!

Tävlingsre­gler.

Kommentarer