Video

Lucka 3 — En annan slags värme

Har Cribe ett rim även till denna?

Det finns flera sorters värme, den bäs­ta är ändå den som kom­mer inifrån, ett ele­ment.

Var­je dag öpp­nar vi en ny luc­ka för dig att vin­na i vår utlot­tning. Utlot­tnin­gen görs på julafton klock­an 15.00. Du måste ha ett Google-kon­to för att kun­na vara med och du fyller i for­muläret för att anmäla dig.

Tävlingsregler

  • Du deltar genom att prenu­mer­era på vår YouTube-kanal och läm­na dina uppgifter i for­muläret.
  • Endast ett bidrag per per­son och luc­ka.
  • Pris­er­na lot­tas ut genom slumpen.
  • Vin­nar­na pre­sen­teras med start klock­an 17.00 den 24 decem­ber 2019.
  • Vinnare har 7 dagar på sig att svara med postadress annars lot­tas vin­sten åter igen.
  • Alla per­son­uppgifter raderas senast den 30 jan­u­ari 2020.
  • Läs mer om lot­terier utan insats hos Spelin­spek­tio­nen:
  • YouTube varken stöd­jer eller vet om den­na tävling.

Kommentarer