Podcast

Macradion #3

Macradion

Vi pratar både framtid och his­to­ria i det här avs­nit­tet. Vad hän­der med Snow Leop­ard till exem­pel och visst tusan var det bät­tre förr?

Den artikel vi pratar om i bör­jan av pro­gram­met hit­tar du hos Dar­ing Fire­ball. Audio­book Builder finns hos splasm.com och New Dock hos Macupdates.com.

Avs­nit­tet finns som van­ligt hos iTunes Store.

Kommentarer