Podcast

Macradion #9 — Med Roger Åberg och hans datorfläkt

Macradion

Idag är Roger Åberg, chef över Feber.se, med oss i stäl­let för Gabriel. Vi pratar om de ryk­ten som gått under veck­an och Roger ger ett stalltips till Apple i pro­duk­tväg.

Vi tar upp Telia Home­run och den magiska bok­mär­ket är exakt så här https://login.homerun.telia.com/sd/login?username=Y&password=X (Byt ut Y och X mot ditt använ­dar­namn och lösenord)

Veck­ans rek­om­men­da­tion­er

Rogers: Junefabrics.com

Peters: iLove.nu

För er som prenu­mer­erar finns antagli­gen redan avs­nit­tet i era bib­liotek och ni andra kan snart lyssna hos iTunes Store.

Kommentarer