Podcast

Macradion avsnitt 2 nu ute

Macradion

Andra avs­nit­tet av Macra­dion är nu ute, den här veck­an tar vi upp kon­troll­be­hov och igen main­stream­me­dias bri­s­tande förståelse för vad som är vik­tigt. Vi tip­sar ock­så hur du bry­ter dig in på amerikan­s­ka iTunes Store samt annat smått och gott.

Vi lovar län­gre avs­nitt men idag blev det inte ett sådant, anled­nin­gen får ni reda på i slutet av pro­gram­met, tipset är att fort­sät­ta lyssna efter musiken.

Mic-prob­le­men kvarstår till en viss del men det blir bät­tre och vi måste ju ha något att för­bät­tra inför näs­ta avs­nitt.

Kommentarer