Podcast

Macradion: BankiPad

Är iPad Pro en betalstation?

Äntli­gen slutet på veck­an och vad pas­sar då inte bät­tre än att luta sig till­ba­ka i en häng­mat­ta, kor­ka upp en kall öl och lyssna på det senaste avs­nit­tet av Macra­dion.

Den­na vec­ka har Mar­cus bliv­it med iPad Pro och det nya Mag­ic Key­board och han har tidi­gare sågat pris­lap­pen men får äta upp det utta­lan­det. Den­nis har bevakat nyheter­na på Apple TV+ och pratar om den nya serien Cen­tral Park och vad som kom­ma skall. Math­ias har bliv­it med smart ringk­loc­ka men ingen verkar förstå att det är en ringk­loc­ka utan alla som besök­er hon­om väl­jer istäl­let att knac­ka på dör­ren. Nu när vär­men har kom­mit så pratar vi även om Xiaomis senaste fläk­tar som säl­jer som solsken i Den­nis web­bu­tik.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer