Podcast

Macradion: Den store sure

MACRADIONTORSDAG!

Det är dags för Macra­dion igen och vi är inte så sura som titeln anty­der. Det blir myck­et iPhone i dagens avs­nitt och vi går igenom hur bra macOS Big Sur egentli­gen är.

I veck­ans podd pratar vi om våra känslor för nya iPhone 12. Mar­cus är lyrisk över att fått köra Mini och Max en vec­ka, Math­ias har köpt och bytt ut tre iPhones den här säsongen medans Den­nis är besviken och vän­tar fort­farande på sin nya ögon­sten. Vi diskuter­ar ock­så macOS Big Sur, som är en vat­ten­de­lare men ändå inte.

 

 

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer