Podcast

Macradion: En våt trasa i ansiktet

Smack bara!

Macra­dion­tors­dag och de fles­ta är till­ba­ka på sina arbet­splatser och nu bör­jar det äntli­gen hän­da lite i teknikvärlden igen.

Vi diskuter­ar de senaste ryk­te­na om äpplebilen och en ny iPad mini som kan bli en stor besvikelse. Vilket osökt led­er oss in på andra besvikelser de senaste åren. Kanske låter dep­pigt, men inte alls. Tvär­tom! Dessu­tom har Math­ias provat nya Aqarahubben och rock­i­ga hör­lu­rar så det är ett köt­tigt avs­nitt.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer