Podcast

Macradion: Join the Navy

Enskild ställning!

Den­nis är klar med sin förs­ta vide­o­re­cen­sion och kan äntli­gen andas ut. Mar­cus går igenom alla ryk­ten kring den kom­mande iPhone 12-serien där vi pratar om allt från skärm­stor­lekar till kameror.

Math­ias tyck­er det är snålt med ryk­ten kring Apple Watch och hop­pas att han snart kan ha en kloc­ka lika stor som en stek­pan­na på han­dle­den. Apple är återi­gen världens högst värder­ade bolag och skall i slutet av augusti även genom­föra en split av sin aktie. Det­ta och myck­et mer kan du förvän­ta dig i det senaste avs­nit­tet av Macra­dion.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer