Podcast

Macradion: Nu tar Apple Pay över världen

Vuxna män visar känslor

Macra­dion­tors­dag igen och hela trup­pen är sam­lad för att skrat­ta och grå­ta tillsammans.

Dagens avs­nitt bjud­er på en hyll­ning till Apple Pay och den ofantli­ga lyck­an som kan kom­ma när SL hänger med på tåget… tåget. Vi pratar även om nyheter­na i iOS 14.5, Den­nis har gått och kärat ner sig i ett granut­tag, Larrson dröm­mer om VR-head­set och Sev­eryd är otröstlig efter att ha sett Palmer på Apple TV+.

Nu finns vår The Office-par­o­di tilli­ka Home­Pod Mini-recen­sion ute. Mis­sa inte att föl­ja oss även på Youtube.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får dessu­tom pod­den helt reklam­fri var­je vecka.

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer