Podcast

Macradion: Ofrivilligt darkmode när IKEA-lampan inte lyser

Rädd för mörkret?

Den­na vec­ka möts vi av ett mörkt avs­nitt när Mar­cus IKEA-lam­por­na inte vill fungera.

Mar­cus berät­tar dessu­tom om nya Apple Watch och hur en färg kan över­ras­ka, Mag­is­ter Math­ias är till­ba­ka och föru­tom att läxa upp Den­nis om gen­vä­gar så är han för­baskad på Wid­gets och hur folk miss­brukar möj­ligheter­na Apple giv­it oss.

 

 

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer