Podcast

Macradion: Semesta på öjn

Lite ångest men mest njutning

Som­marup­pe­håll kan vi ju inte ha så här kom­mer ett rykande färskt avs­nitt av Macra­dion om än lite snur­rigt, blåsigt men ändå mysigt.

I det­ta avs­nitt så kom­mer Mar­cus få sma­ka på nack­de­lar­na med att använ­da Home­K­it som larm och han går även igenom förde­lar­na och nack­de­lar­na med Apples Mag­ic Key­board och Smart Key­board VS Log­itech. Den­nis Air­Pla­yar LP-skivor över­allt i hem­met och har aldrig var­it lyck­li­gare och Math­ias är lite but­ter men ändå glad då han helt har gått över till Android-tele­fon (ett tag iaf).

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer