Podcast

Macradion: Skjortan som inte fanns

Det kostar skjortan att ligga på topp!

Macra­dion­tors­dag och idag seglar vi långt från ämnet men kom­mer ändå i hamn tillslut.

Nytt avs­nitt och nya ryk­ten att gå igenom — iPad Mini och näs­ta gen­er­a­tions Mac­Book Pro ser ut att få efter­läng­tade förän­dringar. Den­nis pratar om hur det är att försö­ka job­ba på sin kära iPad Air, Math­ias gör dum­ma hög­ta­lare smar­ta och Mar­cus hjärte­frå­ga är hur tusan Math­ias inte kan äga en skjorta.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får dessu­tom pod­den helt reklam­fri var­je vecka.

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer