Podcast

Macradion: Taggde på Airtag

Taggad på taggar, fattar ni?

Macra­dion­tors­dag återi­gen och det bjuds på ett nytt färskt full­matat avsnitt.

I mor­gon lanseras AirTag och Mar­cus har redan fått leva med sina i ett dygn och berät­tar allt om upplevelsen. Det blir funk­tion och integritet — för hur för­föl­jer man någon på bäs­ta sätt med hjälp av en AirTag egentli­gen? Dessu­tom tycks kär­leken för nya iMac lagt sig. Det­ta och myck­et mer får ni höra om i veck­ans avs­nitt av Macradion.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får dessu­tom pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka. Mis­sa heller inte vår egna nyöpp­nade Macradion-butik!

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Glöm heller inte att föl­ja Macra­dion på Insta­gramFace­book och Youtube.

Kommentarer