Podcast

Macradion: Ut med det gamla, in med det nya

Nu får det vara nog!

I den­na veckas avs­nitt av Macra­dion är både Math­ias och Mar­cus lite upprör­da men av helt oli­ka anled­ningar.

Math­ias tyck­er allt som har med iCloud funger­ar slött och värdelöst medans Mar­cus är rik­tigt trött på att Apple år efter år åter­an­vän­der sam­ma design på iMac och iPad. Den­nis är men­talt slutkörd efter att ha spelat in en vide­o­re­cen­sion för förs­ta gån­gen någon­sin.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer