Nyheter

MacTV — Vi älskar iPhone 4

[vimeo id=“13725751”]

I sam­band med den sven­s­ka säljs­tarten av iPhone 4 diskuter­ar Peter Esse och Christof­fer Pers­son från Allt om Mac reflek­tion­er och tankar efter en veckas använ­dande av den fan­tastiska lil­la mask­i­nen.

Som van­ligt är kom­mentar­er och syn­punk­ter på hur vi kan bli bät­tre myck­et välkom­met!

Kommentarer