Spel

Mario Kart på iOS går nu spela i landskapsläge

Vi trivs bäst i öppna landskap

Idag lanseras en ny upp­da­ter­ing till Mario Kart för iPhone och iPad där land­skap­släge är den sto­ra nyheten.

Lan­skap­släget är möjligt att väl­ja när vi star­tar en Tour, väl i land­skap­släget får vi även styrkon­trollen till vän­ster vilket påmin­ner mer om det vi är vana vid.

Det har ryk­tats om att Nin­ten­do ska dra sig ur mobil­spelss­ce­nen, för att det inte vara lukra­tivt nog. Ett av de sto­ra prob­le­men har såk­lart var­it just deras pris­sät­tning. Det är gratis att lad­da ner spelet, men vi får då bara spela en väldigt begrän­sad del av spelet om vi inte är redo att beta­la 50 kro­nor i månaden. Där vi tror att fler gär­na hade beta­lat en liten slant för ett kom­plett spel direkt.

Nedan kan ni se en trail­er för upp­da­terin­gen till Mario Kart iOS.

 

Käl­la: 9to5mac.

Kommentarer