Ljud & Bild

Master & Dynamic MW60 — Kvalité rakt igenom

This is your pilot speaking, we are ready for take off

Det New York-baser­ade Mas­ter & Dynam­ic har gått från en liten upp­stickare till en snack­is runt om i världen då de både lyckas lev­er­era en design utöver det van­li­ga samt en ljud­bild som de fles­ta älskar. Nu har vi fått tag på deras trådlösa mod­ell MW60.

Första mötet

En allt för van­lig doft vi möts av när vi öpp­nar kar­tonger­na till elek­tron­ikpro­duk­ter är doften av plast men så är inte fal­l­et med MW60. När vi sak­ta drar ut hör­lu­rar­na ur sin kar­tong så möts vi i stäl­let av en doft av skinn och kval­ité. MW60 lig­ger snyg­gt för­pack­at i lådan och i en rund cylin­der­for­mad låda i läder lig­ger kablar­na till hör­lu­rar­na och vi märk­er gan­s­ka direkt att det­ta är något utöver det van­li­ga.

https://www.youtube.com/watch?v=lRrGjeuzNjM&t=0s

Designen

Det finns inte en plas­t­bit så långt ögat kan nå på MW60 och kåpor­na är kläd­da i lamm­skinn och huvud­ban­det i läder, resten av kon­struk­tio­nen är i ros­t­fritt stål och alu­mini­um. Desig­nen är ele­gant och klas­sisk och påmin­ner om något som pilot­er hade på huvudet under 40–50-talet. När vi för hör­lu­rar­na över huvudet och plac­er­ar dom över öro­nen, tryck­er på play och sluter ögo­nen dröm­mer vi oss bort och plac­er­ar oss i något som skulle kun­na vara en scen ur Mad Men. Det finns tre knap­par på ena kåpan där vi har volym upp och ned samt play och paus. På andra kåpan har vi ett stil­rent reglage där vi sät­ter på och stänger av hör­lu­rar­na samt drar igång parnin­gen via blå­tand.

Ljud och komfort

Ett par hör­lu­rar ska ju inte bara se bra ut utan även låta bra och Mas­ter & Dynam­ic är ett av få före­tag som lyckas kom­bin­era design och bra ljud i ett. Oavsett vad för musik­genre vi spelar på MW60 så bjuds det på ett rikt och fyl­ligt ljud med krispi­ga detal­jer där var­je instru­ment går att urskil­ja. Basen ger oss ett ordentligt djup utan att ta över för myck­et och det­ta dri­vs av två 45mm Neodymi­um High-Per­for­mance dri­vers. Dessa är som sagt trådlösa och använ­der sig av Blue­tooth 4.1 och har även stöd för aptX. De är även utrustade med dub­bla mikro­fon­er så att ta sam­tal eller ringa med dem är inga prob­lem och låter fullt god­känt.

De vad­der­ade kåpor­na som har mem­o­ry foam är kläd­da i lamm­skinn och sit­ter väldigt bekvämt över öro­nen även under län­gre peri­oder, men efter någon timme kan det dock bli rätt varmt. Mod­ellen är over-ear och de släp­per in en hel del ljud utifrån och släp­per även ut en hel del ljud. Så drar du på ordentligt med volym i kollek­tiv­trafiken kom­mer du med störs­ta san­no­lik att störa dina medresenär­er.

Summering

MW60 är fan­tastiska lurar både när det kom­mer till design, ljud och kval­ité men det speglar sig även i pris­lap­pen som idag lig­ger på ca 4 300 kro­nor. Men är du ute efter något utöver det van­li­ga där du kan dröm­ma dig bort, damma av pilot­jack­an och ta fram dina Ray Bans så är det MW60 du ska köpa. Det blir dock lite varmt om öro­nen under län­gre använd­ning och i kollek­tiv­trafiken eller bull­ri­ga miljöer släp­per de in och ut en hel del ljud. Värt att näm­na är att MW60 lanser­ades 2015 så det är inga nya hör­lu­rar. Mas­ter & Dynam­ic har lanser­at MW65s som är en upp­dat­er­ad mod­ell med USB‑C, bät­tre bat­ter­i­tid och lägre vikt. Så det finns en chans att priset på MW60 går ned en aning framöver.

Detaljerna:

  • Ljudet: 45mm Neodymi­um High-Per­for­mance, 32 ohms, 5–25,000Hz
  • Anslut­ning: Blue­tooth 4.1 aptX, micro-USB, 3,5 mm uttag, dub­bla mikro­fon­er för röst­sam­tal
  • Vikt: 345 gram
  • Bat­ter­i­tid: 16 tim­mar
  • Pris: Ca 4 300 kro­nor
  • Mate­r­i­al: Lamm­skinn, läder, mem­o­ry foam, ros­t­fritt stål och alu­mini­um

 

 

 

 

 

Kommentarer