Android

Mate X kommer lanseras som senast i september

I samband med Apples event kanske?

Huaweis kom­mande vikbara tele­fon Mate X kanske hin­ner med en lanser­ing före Sam­sung trots allt då en chef hos Huawei har sagt att tele­fo­nen ska lanseras som senast i sep­tem­ber.

Vin­cent Pang som gjorde utta­lan­det med­de­lar även att tele­fo­nen kom­mer ha Android som oper­a­tivsys­tem och pris­lap­pen kom­mer lan­da på ca 24- 25 000 kro­nor. nedan kan ni ta en titt när min härli­ga kol­le­ga Peter tog sig till huvud­staden och klämde och kände på Mate X.

https://www.youtube.com/watch?v=aFWDR1NlMds

Via Phon­eAre­na

Kommentarer