Nyheter

Mer information om ny MBP

Enligt ett ryk­te kom­mer inte nya Mac­Book Pro att låna det run­dade designele­mentet från Mac­Book Air. Jag tyck­er det vore synd om det inte var så. 

Nedanstående Pho­to­shop-jobb vis­ar på hur en Mac­Book Pro i min smak skulle kun­na se ut.

Kommentarer