Smarta Hem

Meross nya garageportöppnare stöder HomeKit

Gör ditt garage lite smartare och låt Siri öppna porten åt dig

Före­taget Meross har nu adder­at stöd för Apple Home­K­it till sin garage­port­söppnare. Före­taget har nu fler­talet oli­ka pro­duk­ter som stöder Home­K­it vilket säk­ert välkom­nas av mån­ga använ­dare.

Meross Garage Door Open­er MSG100HK ger dig nu möj­ligheten att öpp­na och stän­ga din befintli­ga garage­port  samt inklud­era den­na i oli­ka automa­tis­eringar i ditt smar­ta hem. Är du intresser­ad så finns det en kom­petibilitet­slista här men pro­duk­ten sägs fungera med de fles­ta förekom­mande garage­portsmo­tor­erna på mark­naden. Tänk på att dubbelkol­la att det är ver­sio­nen för Home­K­it du köper och inte den äldre som bara het­er MSG100.

Utöver stöd för Apple Home­K­it så stöder den­na pro­dukt även Ama­zon Alexa, Google Assis­tent, IFTTT samt Smart­Things.

Pro­duk­ten blir snart till­gäng­lig, den är lis­tad på deras hem­si­da för amerikan­s­ka mark­naden men de säl­jer även via Amazon.de så inom kort syns den säk­ert där ock­så. Lik­som deras övri­ga pro­duk­ter för Home­K­it kan vi förvän­ta oss ett slagkraftigt pris.

Käl­la: Meross

Kommentarer