Smarta Hem

Meross släpper 10 meters LED-slinga för Apple HomeKit

Klä dina väggar inför julen med 16 miljoner färger och imponera på tomten

Meross är ett före­tag som lagt in en högre väx­el när det gäller att pro­duc­era smar­ta pro­duk­ter till våra Home­K­it-hem. Nu har man även en 10 meters LED-slin­ga i sor­ti­mentet vilket säk­ert är attrak­tivt när det gäller att ljussät­ta större ytor eller väg­gar på ett deko­ra­tivt sätt.

Meross Smart Wi-Fi Light Strip är en LED-slin­ga med 16 miljon­er färg­er, dubbel­sidig självhäf­tande 3M-tejp på bak­si­dan för mon­ter­ing och möj­lighet att ändra färg­er och dim­ma den om så önskas. LED-slin­gan lev­er­eras med 2 st 5‑meters längder som sätts sam­man samt 5 st clips för att fäs­ta den­na. Det går att klip­pa till den för önskad längd.

Meross Light Strip 10 m detaljer

Extra bonus är att den­na LED-slin­ga även är kom­pat­i­bel med Google Home, Ama­zon Alexa, Sam­sung Smart­Things och IFTTT så mån­ga möj­ligheter med andra ord.

Meross Smart Wi-Fi Light Strip går att bestäl­la via Amazon.de och kostar €54,99.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer