Smarta Hem

Meross släpper mysbelysning med Apple HomeKit

Skapa den där mysiga stämningen hemma till ett schysst pris

Före­taget Meross syns mer och mer i sam­band med att Apple Home­K­it nämns. De har släppt ut ett antal pro­duk­ter med stöd för just Home­K­it och verkar sat­sa ben­hårt på det­ta.

Nu har de pre­sen­ter­at en stämn­ings­belysning, eller mys­lam­pa om det är ett bät­tre ord, vid namn Meross Smart Wifi Ambi­ent Light. En cylin­der­for­mad his­to­ria som ansluter till ditt nätverk med wifi (2,4 GHz) så ingen extra hub behövs.

Lam­pan ger såväl oli­ka tem­per­a­tur­er av vitt ljus som mas­sor av färg­er och speci­fika­tion­er­na säger 2700 K varmt ljus och 6700 K kallt ljus samt fler­fär­gat ljus med 16 miljon­er färg­er. Upp­till finns en manuell kon­troll för val av färg eller ljus likväl som den kan styras via Meross-appen. Knap­pen sägs fungera enligt ett tryck, dubbel­tryck samt län­gre tryck vilket ska vara till­räck­ligt för över­gri­pande kon­troll och styrn­ing.

Meross Smart Wifi Ambi­ent Light funger­ar dessu­tom med Google Assis­tent, Ama­zon Alexa, Smart­Things och IFTTT för er som hellre använ­der dessa sys­tem.

Meross Smart WiFi Ambient Light Apple HomeKit

Priset lan­dar på $39.99 och den kom­mer troligtvis att finnas för beställ­ning via Ama­zon där de redan säl­jer mån­ga av sina andra pro­duk­ter. Troligtvis först i USA och sedan i Europa.

Käl­la: Meross

Kommentarer