Apple

Mi Desk Lamp 1S ser ut att få stöd för HomeKit

Annorlunda design, men cool!

Mi ser ut att fort­sät­ta lansera prisvär­da pro­duk­ter med stöd för Home­K­it och näs­ta pro­dukt med stöd ser ut att bli Mi Desk Lamp 1S.

Pro­duk­ten ser iden­tisk ut med deras befintli­ga lam­pa med sam­ma design som het­er Mi Desk Lamp så den sto­ra skill­naden kan vara just stödet för Home­K­it. När lam­pan kan tänkas lanseras är fort­farande oklart, men det är helt klart trevligt att se att bolaget fort­sät­ter sat­sa på pro­duk­ter med Home­K­it-stöd.

Via Home­K­it­News

Kommentarer