Spel

Microsoft ryktas prata om nästa Xbox på E3

Smaskigt!

Sony valde att skip­pa E3 det­ta år men Microsoft har inga plan­er på att göra det­sam­ma och nu skriv­er den fran­s­ka spel­si­dan JeuxVideo att Microsoft planer­ar att pra­ta om näs­ta Xbox-kon­sol på even­tet.

De skriv­er att det för­mod­li­gen inte kom­mer med­de­las några pris­er på de två nya enheter­na eller några offi­ciel­la namn men tit­tar man hur Microsoft tidi­gare har släppt kon­sol­er så bor­de lanser­ing ske under 2020. I decem­ber för­ra året läck­te kod­nam­nen för de två kon­sol­er­na ut, Ana­con­da och Lock­heart, och myck­et tyder på att Microsoft kom­mer fort­sät­ta säl­ja en ”van­lig” kon­sol och sen en mod­ell med kraft­fullare hård­vara. Pre­cis som med Xbox One S och Xbox One X som säljs idag.

Via The Verge

Kommentarer