Windows

Microsoft stänger ner hela sin butikskedja — permanent

Kvar blir några besökscenter

Nu är det slut på fysiska butik­er för Microsoft. Idag med­de­lar man att hela ked­jan stängs ner.

Microsoft påbör­jade sin butik­sex­pan­sion efter för­modad inspi­ra­tion från Apple, inte helt säl­lan ham­nade en Microsoft-butik bred­vid Apple. Mer säl­lan var dock intres­set från allmän­heten och nu cir­ka 10 år efter att den förs­ta butiken öpp­nade i Scotts­dale Ari­zona kom­mer alla stän­gas ner.

Microsoft Redmond

Kvar blir deras besöks­cen­ter vid Microsoft huvud­kvarter i Red­mond strax utan­för Seat­tle, samt Lon­don, Syd­ney och New York. För övrigt kan vi avs­lö­ja att det inte är värt att köa på motorvä­gen samt irra runt inne på Microsofts Cam­pus för att uppl­e­va någonting där i alla fall.

Här är några foton från besöket (det var en annan tid och andra mobilka­meror på den tiden).

Origina Xbox på Microsoft Microsoft Visitor Center

Microsoft Visitor Center

Microsoft Visitor Center

Microsoft Upplevelsecenter i Redmond

Har du var­it på något av Microsoft besök­cen­ter eller i någon av deras butik­er, vad tyck­er du så fall?

Via Microsoft.

 

Kommentarer