Ljud & Bild

Minihögtalare och högtalare som inte är riktigt lika mini från Urbanista

Sydney & Brisbane

Sven­s­ka Urban­ista tar sen­som­maren i akt och lanser­ar två portabla hög­ta­lare där nam­nen kom­mer från lan­det med de fly­gande dok­tor­erna.

Högtalaren Sidney

Syd­ney är en pyt­teliten his­to­ria med fash­ion­abla priset av 400 kro­nor. Med den stor­leken och det priset är det inte tal om någon kon­serthusup­plevelse direkt men det går fak­tiskt att kop­pla ihop den med en till och ska­pa en stere­o­bild.

Färg­er­na är “Mid­night Black”, “Fluffy Cloud”, “Rose Gold” och Olive Green. Ärligt talat så bryr jag mig inte hur den låter län­gre, bara ge mig en i “Fluffy Cloud”!

Högtalaren Brisbane

Därefter kom­mer en lite större sak vid namn Bris­bane. Den kom­mer dock endast i vitt och svart. Ja Fluffy Cloud-vitt. Även den kan kop­plas ihop som stereo. Den klarar unge­fär 10 tim­mar vällju­dande ung­domsmusik.

Högtalaren Brisbane vit

Båda hög­ta­lar­na är IPX5-klas­sade vilket bety­der att de inte är tes­tade för damm men väl att få lite vat­ten på sig men inte att tap­pas ner i bassän­gen.

Priset lan­dar på 1000 kr.

Som en redak­tionell noter­ing vill vi tilläg­ga att Syd­ney har när­mare dubbel befolkn­ingsmängd än Bris­bane. Urban­ista är å andra sidan ett livsstilsmärke och inte ett sub­sti­tut för Vem är smartare än en femteklas­sare?.

Lanser­ing är den 26 augusti och säljs lite varstans.

Kommentarer