Samhälle

Minskad elanvändning med 18 procent i december

Siffrorna för december avser eldistributionen i E.ONs nät

Eldistributionen i E.ONs elnät till hushåll och företag minskade i december månad. Totalt var minskningen 18 procent jämfört med föregående år.

E.ON meddelar via ett pressmeddelande att elanvändningen i december månad 2022 minskade med 18 procent jämfört med föregående år. Siffrorna avser E.ONs elnät och omfattar såväl hushåll som företag. Om större företag räknas in var minskningen 12 procent. Så här säger Patric Elmén, presschefen på E.ON:

– Det ger fyra påföljande månader med tilltagna energibesparingar.

Minskningen i siffror var 1161 GWh i december 2021 till 949 GWh 2022. Totala eldistributionen minskade från 3 559 GWh under december 2021, till 3 149 GWh 2022. Siffrorna är temperaturkorrigerade.

Har du minskat din elförbrukning jämfört med föregående år?

Källa: Pressmeddelande

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!