Apple

Missa inte WWDC på måndag

Bokmärk och aktivera påminnelse på YouTube!

På måndag går äntli­gen Apples utveck­larkon­fer­ens WWDC 2020 av stapeln.

Vide­olänken lig­ger redan uppe på YouTube så att vi kan läg­ga den i bok­märken och aktivera påmin­nelse för even­tet.

På WWDC förvän­tar vi oss att få se alla de nya oper­a­tivsys­tem för Apple-enheter. iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch och även Mac-dator­er. Mån­ga förvän­tar sig även att få se hård­vara på årets kon­fer­ens. Mest troligt är kanske att Apple pre­sen­ter­ar sina egna proces­sor­er efter­som det påverkar utveck­lar­na. Men vi hop­pas självk­lart på myck­et mer!

Direk­tlänk till Apples Youtube.

Käl­la: 9to5mac

Via: 99mac

Kommentarer