Apple

Mophie lanserar ersättare för AirPower

Som även säljs direkt hos Apple

Air­Pow­er fick aldrig se dagens ljus och mån­ga blev besvikna då de hade sett fram emot att kun­na lad­da sin kloc­ka, iPhone och Air­Pods på en och sam­ma lad­dplat­ta. Men nu har Apple bör­jat säl­ja vad vi kan kalla en ersättare till Air­Pow­er som är tillverkad av Mophie.

For­men på själ­va lad­dplat­tan påmin­ner en hel del om Air­Pow­er men istäl­let för att vara helt platt så har den en urgröp­n­ing där du kan plac­era ditt Air­Pods-fodral med stöd för Qi. Det finns även en dedik­er­ad plats för Apple Watch och när den lad­das går det även att använ­da Apples säng­bor­d­släge som snabbt vis­ar tiden om du slår lite lätt i bor­det eller rör klock­an. Längst till höger på plat­tan kan du plac­era din iPhone och lad­da den trådlöst. Plat­tan kan ge en max effekt på 7,5W och priset lig­ger på 1 590 kro­nor hos Apple.

 

https://youtu.be/mv6BE4-6Aw4

Om du inte äger en Apple Watch eller inte behöver en dedik­er­ad plats för den så har Mophie även en plat­ta som har plats för Air­Pods och en iPhone men på bak­si­dan av lad­daren finns ett USB-A-uttag om du skulle vil­ja kop­pla in och lad­da ännu en enhet. I övrigt har den sam­ma funk­tion­er som 3‑i-1-lad­daren ovan och ger en max­ef­fekt på 7,5W. Priset lig­ger på 1 190 kro­nor hos Apple.

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EtIs1Rw0Ug

Dessa använ­der inte sam­ma teknik som Air­Pow­er hade tänkt att göra där man över­allt på Apples lad­dare kunde plac­era en enhet, men det­ta är helt klart en bra lös­ning om du vill ha en enhet som lad­dar alla dina Apple-pro­duk­ter med Qi.

 

 

Kommentarer