Apple

mophie powerstation — ladda din telefon med stil

Passar perfekt med tomtedräkten

Power­banks finns det miljon­er vari­anter av i oli­ka utföran­den och en sak dom fles­ta har gemen­samt är att dom är rätt tråki­ga i sitt utseende — men det­ta vill mophie ändra på.

mophie har lanser­at en ny slim­mad power­bank med light­ning­port och den het­er så myck­et som Pow­er­sta­tion Light­ning 5K och finns i tre oli­ka fär­gal­ter­na­tiv, svart, space grey och rött. Vi har fått tes­ta den sist­näm­n­da och mophie har verk­li­gen fått till den röda fär­gen, för den är rik­tigt läck­er.

Pow­er­sta­tion kom­mer utrustad med två USB-A-por­tar vilket bety­der att du kan lad­da två enheter sam­tidigt och den ena USB-A-porten är på 10W och den andra på 5W. För alla som använ­der Apple-pro­duk­ter så kom­mer lad­daren även med en light­ning-port vilket innebär att du kan använ­da din iPhone eller iPad-lad­dare för att lad­da upp Pow­er­sta­tion.

Kapaciteten lig­ger på 5 050mAh och den ger en mobil­tele­fon ca 16 tim­mars extra bat­ter­i­tid, små surf­plat­tor så som iPad Mini får ca 7 tim­mars extra bat­ter­i­tid och större surf­plat­tor så som iPad 10,5” får fyra tim­mars extra bat­ter­i­tid. Pow­er­sta­tion är liten och nätt och väger endast 136 gram, att lad­da vår iPhone XR och Air­Pods-case sam­tidigt kla­rade den med bravur — och tack vare att ena USB-A-porten har 10W så går det bety­dligt snab­bare än med lad­daren som Apple skickar med till iPhone.

Är man ute efter en power­bank som är rel­a­tivt liten och smidig, kan lad­da två enheter sam­tidigt och som har light­ning så är Pow­er­sta­tion ett rik­tigt bra alter­na­tiv. Priset lig­ger på 599 kro­nor och lad­daren kom­mer att finnas hos åter­försäl­jare nu i decem­ber och går även att bestäl­la direkt på mophie.com.

 

 

 

Kommentarer