Nyheter

Musiker vill ha mer betalt för digital nerladdning

Och det innefat­tar iTunes. En organ­i­sa­tion som förhand­lar om amerikan­s­ka musik­ers ersät­tning för sål­da sty­ck­en vill höja ersät­tnin­gen som upphovs­män­nen (eller kvin­nor­na) får för det som säljs dig­i­talt.

Apple som vägrar höja priset från 99 cent per låt eller ta en för­lust sät­ter hårt mot hårt och säger att man hellre läg­ger ner iTunes Store än gå med på det. 

Vi antar att det är mer hår­da ord i en förhan­dling än real­is­tiskt men i vilket fall som helst vis­ar det­ta hur dig­i­tal ner­laddning av musik är på allas tapet.

Kommentarer